تبلیغات
function c_$(id){ return document.getElementById(id); } //if (parent.frames.length) top.location.href= document.location; setTodayDate = function(){ document.write('سه شنبه 18 آذر 1393'); /*1303859*/ } تبلیغات linkdailyForm = function(){ try{ window.open('/linkdaily/new','linkdaily','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=460px'); } catch(e){} } statInfo = new Array(); setStatVar = function(index,value){ statInfo[index] = value; } getStatVar = function(index){ if(statInfo[index]) document.write(statInfo[index]); } setStatVar('total_post','19'); setStatVar('total_author','0'); setStatVar('modify_date','دوشنبه 26 آبان 1393'); setStatVar('today_view','14'); setStatVar('yesterday_view','47'); setStatVar('this_month_view','660'); setStatVar('last_month_view','985'); setStatVar('total_view','9034'); setStatVar('last_view_date','سه شنبه 18 آذر 1393 (02:20)'); messageForm = function(post_id){ try{ window.open('/message','message','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=480px,height=550px'); } catch(e){} } لینک سایتهای کسب بیت کوین بیشتر cod { font-weight: bold;}#trc { font-weight: bold;}body {background:#7B68EE;}#bicl { font-weight: bold;} دریافت بیشتر بیتکوین رایگان به صورت  فوری    دریافت بیتکوین رایگان از  سایتهای کسب بیت کوین  BITCOIN=$400-$800:اگر کیف پول بیت کوین نداری از لینک زیر استفاده کن Set up a free wallet at blockchainvar cpma_rnd=Math.floor(Math.random()*99999999999);document.write("");                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Faucet Link=لینک سایتSatoshi Prize=میزان دریافتیClaim Time=فاصله بین دریافتهاPayment Type=پرداختی بهCoinCollecting250 - 1 Million15 MinutesEpayCoinGamez100 - 1 Million15 MinutesEpayMoneyInPjs2100 - 50001 HourFaucetBoxMoneyInPjs20 - 20006 HoursMicroWalletMezzaBank250 - 25K1 HourMicroWalletQoinFaucet200 - 5001 HourMicroWalletBitcoinPuddle7504 HoursMicroWalletPinkTussy125 - 250030 MinutesMicroWalletDanceFaucet35012 HoursMicroWalletScratch4Satoshi1000 - 200K15 MinutesMicroWalletBitcoinGenie20012 HoursMicroWalletVisitBit30 - 100Per ClickMicroWalletBits4Hits50 - 100Per ClickMicroWalletBTCVisit50 - 200Per ClickMicroWalletFreebieFaucet50 - 5K1 HourMicroWalletMyFreeBitcoins100 - 22223 HoursMicroWalletBitPrePay500 - 15004 HoursFaucetBoxSatoshiBear100 - 10K1 HourFaucetBoxFreeBitcoins24750 - 30015 MinutesFaucetBoxFreeBitcoinRocks50 - 125050 MinutesFaucetBoxGreenBitcoin100 - 200K15 MinutesMicroWalletBTCinfame100 - 10001 HourFaucetBoxmoonbit705 Minuteslocal wallet        اگه بیت کوین بیشتر می خای به من میل بزن - Contact Us   دریافت لیست رایگان سایت های بیتکوین  توسط ایمیل Contact Us این روش استفاده از لینک های بالا استفقط آدرس بیتکوین خود را وارد کنید وبر روی ((تایید-کسب جایزه))کلیک کن  تا بیت کوین بدست بیاوری تایید-کسب جایزه=submit-Get rewardBitcoin faucets وگر از طریق لینک های ما زیر مجموعه جمع کنی بیت کوین بیشتری بدست می آوری         راستی اطمینان حاصل کن که این صفحه را بوک مارک بکنی چون اگر با لینک های بالا  هم کلیک و هم زیر مجموعه جمع کنی میزان دریافتت بیشتر خواهد بود پس حتما بوکمارک کنیکلیک+وارد کردن کد=دریافت بیت کوینکلیک+وارد کردن کد+(زیر مجموعه گیری)=دریافت بیشتر بیت کوین [Ctrl+D]طریقه بوکمارک کردن =دکمه های را کلیک کن      Copyright © 2024 eynak777 All Rights Reserved. // setTimeout(function () {// GetMihanBlogShowAds();// }, 1000); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153829-9']); _gaq.push(['_setDomainName', 'mihanblog.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();