تبلیغات
پکیج ویژه هدیه ماه تولد شما

 

 بسته ویژه هدیه ماه تولد

با 50% تخفیف

برای اولین بار در ایران

هدیه ای كامل و بی نظیر برای هرآنكه دوستش دارید...

بسته ارزشمند ماه تولد شما با بیش از 50 % تخفیف استثنایی

هر بسته یك پكیج كامل شامل:

گردنبند، دستبند، عطر ماه تولد می باشد

ارزش هر پكیج بیش از 36هزار تومان می باشد

ولی به مناسبت جشنواره پاییزی

این بسته بی نظیر با قیمت استثنایی و 50 % تخفیف ارائه می گردد 

 

 • گردنبند ماه تولد شما به ارزش 9900 تومان ( مشاهده )

 • دستبند ماه تولد شما به ارزش 6000 تومان ( مشاهده )

 • عطر ماه تولد شما به ارزش 13900 تومان ( مشاهده )

 • مجموعه ارزشمند فال و طالع بینی كاملا فارسی به ارزش 6000 تومان (مشاهده )

4 محصول ارزشمند در یك پكیج و با یك قیمت بی نظیر و استثنایی

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین خرداد

 • دستبند متولدین خرداد

 • عطر متولدین خرداد

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36 هزارتومان

ولی به قیمت 19000

 خرید پستی

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین اردیبهشت

 • دستبند متولدین اردیبهشت

 • عطر متولدین اردیبهشت

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36 هزارتومان

ولی به قیمت 19000

 خرید پستی

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین فروردین

 • دستبند متولدین فروردین

 • عطر متولدین فروردین

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36 هزارتومان

ولی به قیمت 19000

 خرید پستی

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین شهریور

 • دستبند متولدین شهریور

 • عطر متولدین شهریور

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36هزارتومان

ولی به قیمت 219000

خرید پستی

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین مرداد

 • دستبند متولدین مرداد

 • عطر متولدین مرداد

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36هزارتومان

ولی به قیمت 19000

خرید پستی

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین تیر

 • دستبند متولدین تیر

 • عطر متولدین تیر

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36هزارتومان

ولی به قیمت 19000

خرید پستی 

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین آذر

 • دستبند متولدین آذر

 • عطر متولدین آذر

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36هزارتومان

ولی به قیمت 19000

 خرید پستی

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین آبان

 • دستبند متولدین آبان

 • عطر متولدین آبان

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36هزارتومان

ولی به قیمت 19000

 خرید پستی

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین مهر

 • دستبند متولدین مهر

 • عطر متولدین مهر

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36هزارتومان

ولی به قیمت 19000

خرید پستی

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین اسفند

 • دستبند متولدین اسفند

 • عطر متولدین اسفند

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36هزارتومان

ولی به قیمت 19000

 خرید پستی

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین بهمن

 • دستبند متولدین بهمن

 • عطر متولدین بهمن

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36هزارتومان

ولی به قیمت 19000

خرید پستی 

بسته فوق العاده

 با 50% تخفیف اسثنایی

 • گردنبند متولدین دی

 • دستبند متولدین دی

 • عطر متولدین دی

بهمراه مجموعه طالع بینی فارسی

هدیه به ارزش  36هزارتومان

ولی به قیمت 19000

 خرید پستی

 

4 محصول ارزشمند در یك پكیج و با یك قیمت بی نظیر

همین حالا این پكیج بی نظیر را با 50 % تخفیف استثنایی تهیه

 و به كسی كه دوستش دارید هدیه دهید...